Kadra

st. chor. sztab. rez. Andrzej KRÓLIKOWSKI

Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu oraz Akademii  Bydgoskiej na kierunkach wychowanie fizyczne i wychowanie obronne. Pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w Jednostce Wojskowej w Modlinie, Jednostce Wojskowej w Inowrocławiu oraz RBM w Olsztynie. Po zakończeniu służby pracował jako dyrektor OKS Stomil Olsztyn oraz prezes Akademii Sportowej Stomil Olsztyn. Jest członkiem IX oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z Edukacji dla Bezpieczeństwa, Przygotowania Wojskowego i Edukacji Wojskowej.