Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Krok 1

ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

O POSIADANIU BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 14 czerwca 2024 r. DO GODZ. 15.00.

POBIERZ PLIKI W FORMACIE PDF, WYPEŁNIJ, PODPISZ I ZŁÓŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

TERMIN 20 czerwca 2024 r. godz. 9.00

Krok 3

ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. 

LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA. 

TERMIN UMIESZCZENIA LIST 27 czerwca 2024 r. OD GODZ. 15.00.

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:

– ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERMINIE 24 – 28 czerwca 2024 r.

– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE 03 – 05 lipca 2024 r. 

– 3 PODPISANE FOTOGRAFIE (RAZEM ZE ŚWIADECTWEM).

 

Krok 5

ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

 08 lipca 2024 r. OD GODZ. 15.00.

Witamy
w naszych szeregach!