Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Zapraszamy na Wirtu@lny Dzień Otwarty

"na żywo" Facebook - 27.05.2021 r. godz. 12.00

Krok 1

DO DNIA 31.05.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ORAZ TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO:
Iława: 07.06.2021 r. godz. 10.00

Krok 3

dn. 08.06.2021 r.
ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Dd dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!