Kadra

gen. dyw. w st. spocz. Jan KEMPARA

W ramach współpracy ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy – Konsultant i doradca w sprawach szkolenia wojskowego.

Studia:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych (WSOWZmech) ·im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław

Akademia Wojskowa, Brno (Republika Czeska)

Podyplomowe Studia Dowódczo – Sztabowe na uczelni wojskowej Stanów Zjednoczonych (U.S. Army Command & General Staff College), Fort Leavenvorth, Kansas, USA  

Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne, Akademia Obrony Narodowej 

Kursy doskonalące:

Kurs Instruktorów Spadochronowych, WSOWZmech, Wrocław

Kurs dowódców batalionu, Centrum Doskonalenia Oficerów, Rembertów

Międzynarodowy kurs dla wyższych oficerów w Zarządzaniu Zasobami Obronnymi w Defense Resources Management Institute (Senior International Defense Resources Management Course), Monterey, Kalifornia, USA

Przebieg służby wojskowej w kraju:

1 Batalion Szturmowym, Dziwnów:  dowódca grupy, plutonu i kompanii specjalnej

Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego:  st. oficer ds. Działań Specjalnych

Zarząd Wojskowych Spraw Zagranicznych:  Zastępcą Szefa Oddziału Koordynacji, Nadzoru i Logistyki

6 Brygada Powietrznodesantowa:  Szef Sztabu Brygady

25 Dywizja / Brygada Kawalerii Powietrznej:  Zastępca Dowódcy i Dowódca Dywizji, po przeformowaniu Dowódca Brygady Kawalerii Powietrznej.

Sztab Generalny WP:  Asystent Szefa Sztabu ds. Działań Specjalnych, następnie Szef Szefostwa Działań Specjalnych.  

Służba w strukturach NATO:

Połączone Regionalne Dowództwo „Północny Wschód” (JHQ NORTEAST), Karup (Dania):  Asystent Szefa Sztabu ds. Operacyjno – Szkoleniowych.

Międzynarodowy Korpus NATO, Saloniki, (Grecja): Zastępca Dowódcy Korpusu

Udział w misjach:

UNEF, Ismaila (Półwysep Synaj, Egipt):  oficer łącznikowy z batalionem kanadyjskim

UNTAG, Grootfontain (Namibia):  Szef Sztabu Batalionu Logistycznego

UNPROFOR, Slunj (Chorwacja):  Dowódca Batalionu Operacyjnego

UNDOF, Camp Faour (Wzgórza Golan, Syria / Izrael):  Szef Sztabu UNDOF

UNTAC, Camp Panmunjon (Korea Płd.):  Szef Polskiej Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych.

 

Wyróżniony wpisem do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej”

Za misję w UNPROFOR otrzymał „Buzdygan – 96” za „skuteczność dowodzenia w warunkach zagrożenia wojennego oraz kształtowanie wizerunku oficera WP za granicą”

Instruktor spadochronowy II klasy.

Tłumacz języka angielskiego i czeskiego