Kadra

mjr rez. mgr inż. Grzegorz KAPCIAK

mjr rez. WP Grzegorz Kapciak, absolwent Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (1996), Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (2000), Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2005), Uniwersytetu Warszawskiego (2011).
Były żołnierz oraz wieloletni funkcjonariusz Straży Granicznej z doświadczeniem na stanowiskach dowódczych, kierowniczych i sztabowych.
Skoczek spadochronowy, strzelec, propagator aktywności fizycznej, amator różnych dyscyplin sportowych, pasjonat historii powszechnej, kolekcjoner militariów.
Prowadzi zajęcia z Przygotowania Wojskowego.