Kadra

podinsp. w st. spocz. mgr January MAJEWSKI

Podinspektor (w st. spocz.) January Majewski – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek geografia, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Studium Oficerskiego o specjalizacji prewencyjnej.

Wieloletni pracownik Policji, m. in. Wydziału Prewencji KRP w Radomiu. Pan Majewski to kolejno: Ekspert zespołu prasowego KWP z siedzibą w Radomiu oraz Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, Specjalista Sekcji do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu, Naczelnik Wydziału do Spraw Nieletnich KMP w Radomiu, specjalista Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP.

Przez ostatnie lata pracy zawodowej pełnił funkcję specjalisty Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu.