Wirtualna Kronika Szkoły

Dzień Sportu w Iławie
dodano: 10 września 2021

Uczniowie i kadra I LO CN-B w Iławie uczestniczyli w Dniu Sportu organizowanym przez SP1 w Iławie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy oraz doskonalili swoje umiejętności z musztry.