Abramczyk
kpr. pchor. Radosław Abramczyk
szer. Kamil Kowalczyk
kpr. pchor. Marcin Leonarczyk
Liminowicz
szer. Dawid Limanowicz
Lipert
szer. pchor. Mateusz Lipert
Liwartowski
st..szer. pchor. Bartosz Liwartowski
Robaczkowski
st. szer. pchor. Adrian Robaczkowski
Roguszka
szer. Mateusz Roguszka
szer. Kamil Waszczyński